There are no translations available.

1. Canadian Skilled Worker Immigration:

Постоянно жителство за квалифицирани професионалисти

Има много начини да се сдобиете със статут на постоянен жител като квалифициран професионалист. Ние ще ви помогнем да определите кой е най-добрия начин да кандидатствате за Постоянно Пребиваване и ще ви напътсваме и представляваме през целия процес.

Въпреки че Имиграционният Министър анонсира, че одобрение се дава само за 6-12 месеца, имайте предвид, че целият процес ще бъде доста по-дълъг заради огромния наплив на кандидати. Можете да се класирате заедно с цялото си семейство - както като съпрузи, така и, ако живеете на семейни начала.

За да се възползвате от тази програма е необходимо да:

 • съберете 67 точки по точковата оценителна система;
 • да имате поне 1 година стаж с професия, която е приоритетна (вж. списъка с приоритетни професии) през последните 10;
 • да докажете наличието на средства, с които да се издържате (както и тези, които ще ви придружават), освен ако нямате уредена работа.

Категория 1: Една (1) година опит в една от професиите, приоритетни за Канада
Категория 2: Организирано работно място, одобрено от HRSDC
Категория 3: Поне 12 месеца обучение или работа на територията на Канада

Други възможности

Canadian Experience Class
За кандидати с поне 2 години трудов стаж в Канада, или за студенти, които са учили поне 2 години и са работили поне 1 на територията на Канада.

Provincial Nominee Programs (PNP)
Има различни провинциални програми - за повече информация, се обърнете директно към нашия офис.

2. Canadian Business Immigration:

Програмата за Бизнес Имиграция в Канада е създадена за чуждестранни бизнесмени, които искат да придобият статута на Постоянно Пребиваващи в Канада и да създадат печеливш бизнес там.

Канадските имиграционни програми за Инвеститори и Предприемачи добиват все по-голяма популярност сред бизнес хората по цял свят като най-добре развитите програми. В резултат на това, Канада дава правото на Постоянно Пребиваване на 15 000 Бизнес Имигранти и техните семейства всяка година.

Популярността на програмата се базира на фактори, които дават много предимства на всеки бизнес. Канада има много стабилни икономически основи и е една от най - конкурентоспособните държави в света. Човешкия фактор в Канада е ненадминат по образование, умения и опит. Канада предлага отлична бизнес инфраструктура и разходите, свързани с оперирането на дейността са много ниски. Канадските компании имат пълен достъп до най-големите световни пазари благодарение на Споразумението за свободна търговия в Северна Америка (NAFTA) – и имат силно присъствие в Азия, Европа и света.

3. Canada's Provincial Nominee Programs

Провинциалните програми са споразумения между отделните провинции и федералното правителство на Канада, за издаване на статут за постоянно жителство за определени кандидати. Тези Кандидати попадат в групите на квалифицираните професионалисти, бизнесмени (Предприемачи и Инвеститори), роднини и студенти. Тези програми са атрактивни, защото предлагат по-кратко време за обработка от федералните процедури и тези в Квебек. Също така, веднъж номинирани по провинциална програма (и преди Федералното одобрение на кандидатурата), кандидатите получават Разрешение за работа с придружително писмо от съответната провинция.
 • Алберта
  Инженери, членове на семейството, фермери, квалифицирани професионалисти, студенти, хора с Американски визи
 • Британска Колумбия
  Бизнес (Предприемачи), професионалисти в областта на здравеопазването, квалифицирани професионалисти, полу-квалифицирани (туризъм, хранителна индустрия), студенти
 • Манитоба
  Бизнес (предприемачи), обществени дейци, членове на семейството, фермери, квалифицирани професионалисти, студенти
 • Ню Брънсуик
  Бизнес (Предприемачи), работници
 • Нюфаундленд
  Бизнес (Предприемачи), членове на семейството, квалифицирани професионалисти, студенти
 • Северозападни територии
  Бизнес (Предприемачи), Туризъм/Услуги, Свободни професии, квалифицирани професионалисти.
 • Нова Скотия
  Обществени дейци, членове на семейството, деца, които не са зависими, студенти, квалифицирани служители.
 • Онтарио
  Бизнес (Предприемачи), работници, студенти
 • Остров Принц Едуард
  Бизнес (Предприемачи), членове на семейството, квалифицирани професионалисти
 • Саскечуан
  Бизнес (Предприемачи), членове на семейството, фермери, професионалисти в здравеопазването, шофьори на тирове, студенти, квалифицирани професионалисти.
 • Юкон
  Бизнес (Предприемачи), квалифицирани професионалисти

4. Quebec Immigration

В Квебек можете да имигрирате като: квалифицирани професионалисти, Инвеститори, Предприемачи, на базата на спонсортсво, на базата на практикуването на свободна професия, ако сте студенти.

5. Canadian Work Permit

Чуждестранни служители са временно пребиваващи и имат правата да работята със или без работни визи. Повечето хора първо си осигуряват работна виза и после кандидатстват за имиграция. Често, издаването на работна виза е свързано с получаването на официална оферта за работа от канадски работодател. Работодателите от своя страна трябва да получат одобрението на HRSDC преди да могат да поканят чужденец да работи в Канада.

Получаване на Labour Market Opinion (LMO) от HRSDC
HRSDC, обикновено трябва да даде одобрение на работодателя преди чуждестранния служител да получи своята работна виза. В повечето случаи се изисква да имате валидна работна виза и LMO, за да работите на територията на Канада, освен когато:

 • се изисква да имате само работна виза;
 • не се изисква нито работна виза нито LMO ;
 • сте международни студенти и попадате под различни регулативни програми.

LMO обикновено се изисква преди да ви бъде издадена работна виза
Повечето работни визи се издават на базата на "разрешението", получено от HRSDC. Веднъж щом LMO е одобрено, кандидатът трябва да подаде документи за работна виза. Съответните канадски служби трябва да преценят дали:

 • офертата за работа е действителна;
 • заплатите и условията за работа отговарят на стандартите и на заплатите и условията, които получават канадските граждани в съответния сектор;
 • работодателят е направил опити да наеме и обучи Канадски граждани;
 • чуждестранният служител ще запълни позицията поради недостиг на служители;
 • наемането на чуждестранния служител ще доведе до създаването на нови работни места или ще помогне за запазването на вече съществуващи такива за канадски граждани;
 • чуждестранният служител ще трансферира нови умения и знания в Канада; и
 • че наемането на чуждестранен служител няма да окаже влияние на трудов конфликт или на наемането на Канадски гражданин, участващ в такъв конфликт.

6. Students and Options for International Students seeking Permanent Residence in Canada

Ние помагаме на международните студенти да намерят най-подходящата образователна институция и програма, да намерят работа докато следват и да се почувстват добре дошли в Канада. С наша помощ можете да планирате една дългосрочна стратегия и да организирате своята студенстка виза, работна виза и постоянното си пребиваване в канада. Нашата система за намиране на работа ще ви гарантира оставането в Канада и кариерното ви равитие.

7. Sponsorships

Канадски гражданин или постоянно пребиваващ, който е на минимум 18 години може да бъде допуснат като Спонсор на член от своето семейство, като по този начин може да даде възможност на своята съпруг/супруга, партньор, с когото живеят на семейсни начала, зависими деца, родители, баби и дядовци, да получат статут на постоянно пребиваващи в Канада.

Спонсорите са отговорни за финансовата покрепа на своите близки, когато те пристигнат в Канада и да осигурят техния комфорт, така че да не се налага да разчитат на финансова помощ от държавата. Ако Спонсорът не може да се справи, държавата може да изиска от него да върне парите, които тя дава и да се откаже правото на друго спонсорство.

Период на финансова подкрепа:
Партньори: 3 години
Зависими деца: 10 години, или докато детето не навърши 25 години
Родители, дядовци и баби: 10 години

Дефиниция за "брачен партньор"

Ако Спонсорът е омъжен/женен в Канада, Спонсорът трябва да покаже брачното си свидетелство. Ако Спонсорът има сключен брак извън Канада, бракът трябва да бъде законен според законите на държавата, където е сключен и според Канадските закони.

Спонсорът може да спонсорира партньор от същия пол, ако Спонсорът е канадски гражданин или е постоянно пребиваващ; и ако бракът е сключен на територията на Канада и двойката има издадено брачно свидетелство.

Ако Спонсорът е сключил еднополов брак извън Канада, Спонсорът може да спонсорира партньор/ката си, ако бракът им е официално признат по законите на държавата, където е сключен.

Партньор на семейни начала:
Партньори на семейни начала са двуполови или еднополови двойки, които живеят заедно на семейни начала за минимален период от 12 месеца. Двойката трябва да докаже, че е поставила основите на съвместен семеен живот като за целта може да предостави общи банкови и/или спестовни сметки, обща собственост, общ договор за наем, еднаква адресна регистрация и др.За партньори, които по една или друга причина имат връзка, но не могат да я докажат или покажат (дескриминация на еднополови двойки) има отделни процедури.

Зависими деца
Зависимо дете е всяко дете, по-малко от 22 години (и което няма брак и не живее на семейни начала), учи редовно и зависи финансово от двамата си или единия си родител.

8. Live-in Caregivers

Това са хора, които се грижат за деца, възрастни или хора с увреждания в домашна обстановка без да се налага супервизия. За да се класирате в тази категория, трябва да:
 • имате потвърдена оферта за работа от Канадски работодател;
 • имате подписан договор с бъдещия си работодател, който да съдържа ясна информация за трудовите ви задължения, работно време, заплащане;
 • живеете в Канада, в дома на лицето, за което ще полагате грижи;
 • сте завършили средно образование, съответстващо на  "grade 12" в Канада;
 • сте завършили 6 месечен пълен обучителен курс в областта на работата, която ще изпълнявате в Канада (това трябва да е станало през последните 3 години) или да имате поне 12 месеца трудов стаж на пълно работно време в областта, в която ще работите на територията на Канада, а именно грижа за деца, педагогика на малки деца, обучение на деца, изискващи специални грижи, бърза помощ и др.
 • говорите и разбирате Ангкийски и/или Френски език

9. Visitor Visas for Canada

Всяка година повече от 5 милиона човека посещават Канада. Този вид визи се дават на туристи, бизнес инвеститори, чуждестранни служители и студенти. Ако идвате от държава, която изисква да имате такава виза, за да влезнете в Канада, трябва да кандидатсвате за такава преди пътуването си.

Изисквания за издаване на виза:

 • валиден паспорт;
 • добро здравословно състояние;
 • документи, потвърждаваши връзките ви със страната, където сте постоянно пребиваващ като работа, семейство, инвестиции, които ще гарантират вашето завръщане;
 • да убедите Канадските власти, че ще напуснете Канада доброволно и в срок;
 • да покажете, че имате достатъчно пари за престоя си в Канада.