trainingЧрез организираните от нас тренинги и професионални обучения, нашите Клиенти подобряват лидерските умения, повишават отговорността на персонала си, подобряват екипната работа, увеличават продажбите, комуникацията става по-ефективна, оптимизират целеполагането, планирането и управлението на бизнеса в кризисни ситуации.

 

Имаме развита база данни от тренинги, които са доказали многократно совята ефективност. Всеки тренинг се адаптира към конкретните нужди на нашите Клиенти. Нашите специалисти гарантират, че ще развият уменията Ви, и че ще Ви предоставят едно незабравимо изживяване.

АНДРА поема целият процес от възникването на идеята, че една организация има нужда от тренинг до доставянето на необходимия формат. Ние планираме, изграждаме стратегията, правим дизайна на програмите, комбинираме и адаптираме програмите според конкретните нужди на Клиента, организираме всички процеси, трейнъри, материали и други необходими компоненти за провеждането на истински ефективен тренинг.

В нашето ноу-хау са заложени две основни линии – идеята, че тренингаът трябва да е шоу, защото хората предпочитат не просто да ги обучават, а и да ги забаваляват; и постигането на крайната цел – тоест ефектът, който тренингът трябва да окаже върху бизнеса.

Нашите тренинги са в интерактивен формат, който изважда целият Ви потенциал на бял свят и го вкарва в действие.