image5


1. Стратегическо управление на човешките ресурси: тези консултации са посветени на Собственици на бизнеси и на Мениджъри, чиито ежедневни отговорности са свързани със съществени за Човешките Ресурси функции като планиране, подбор, наемане, награждаване, определяне на заплати, оценка на представянето, развитие и обучение и мотивация на персонала. Ние помагаме на нашите Клиенти да разберат най-важните механизми зад управлението на Човешките Ресурси, да могат обективно и ефективно да оценяват настоящата ситуация, да си поставят цели, които ще ги подготвят за бизнес предизвикателствата на следващото десетилетие от перспективата на човешкия фактор и да прилагат стратегии и действия за постигането на тези цели с оптимални разходи и максимална ефективност. Можем да Ви консултираме в следните области:

 • Одит, структуриране и преструктуриране на организацията
 • Оценка на представянето на служителите
 • Развитие на лидери
 • Кариерно развитие
 • Компенсации, възнаграждения и мотивационни структури
 • Здраве и безопасност на персонала
 • Организационно развитие
 • Обратна информация от служителите
 • Трудово право
 • ТРЗ
 • Оптимизиране на разходите за персонал

Забележка: Част от нашия бизнес функционира като подизпълнител на стратегическите функции, свързани с управлението на Човешките Ресурси. За повече информация по този въпрос, можете да се свържете с нашия офис.2. Стратегическо бизнес планиране: стратегическият бизнес план е скица на бъдещето на организацията. То определя ценностите, мисията, визията, целите, стратегиите и плановете за действие, които компанията ще използва за постигането на своите мечти. То също така подпомага финансиране за стартирането на нов бизнес или експанзията. Ние ще Ви помогнем да създадете своя стратегически план и да определите точно от какво и колко управление има нужда Вашият бизнес.

3. Управление на кризата: Кризата е нестабилно или критично време или състояние, по време на което се правят решителни промени, които водят до болка и смущения в основните функции на бизнеса. По време на криза можем ясно да видим ефективността на предпазните мерки, които сме създали. По време на кризи и икономически турболенции ние се сблъскваме с изненада, непълна информация, паника, агресия, загуба на контрол, неясна комуникация, разрушително поведение, натиск от вътрешни/външни лица, отчуждаване от хората от страх, че ще ни измамят или подведат.
Ние сме в състояние да помогнем на нашите Клиенти от една страна на създадат предпазни мерки срещу ненормални ситуации, които могат да убият бизнеса. От друга страна, ако кризата вече чука на вратата ,ние консултираме нашите Клиенти как да прилагат спешни мерки, да изградят ефективен план за справяне с проблема, да оцелеят по време на турболенциите, да останат концентрирани, да се подготвят за това, което предстои след кризата, и ако се наложи да напуснат бизнеса, как да го направят, постигайки максимална печалба. Оказваме подкрепа и при оздравителния процес.  

4. Стартиране на нов бизнес/експанзия на съществуващ бизнес: стартирането на нов бизнес или планирането на експанзия могат да бъдат тежка работа, но ние можем да Ви помогнем със стратегия и първокласни съвети за всеки аспект от стартирането и/или развитието на Вашия бизнес, от финансово планиране то маркетинга на Вашите продукти и услуги.

5. Даване на турбо-тласък на нов и съществуващ бизнес: трябва да направите прекалено много неща, а разполагате с твърде малко време? Имате чувството, че Вашият бизнес може да оцелее, ако му дадете едно рамо, но сте прекалено заети с ежедневни оперативни задължения, за да разрешите проблемите си? С нашата бърза доказана подкрепа Вие можете да превърнете Вашето работно място в център на сила и власт. Ние ще Ви помогнем да презаредите светкавично Вашия бизнес, да превърнете планирането във вълнуващо и успешно начинание, да повишите рентабилността на бизнеса си и да задържите Клиентите си за дълъг период от време. Ще Ви покажем как да идентифицирате силните и слаби страни на Вашата организация и да предвидите потенциала й. С помощта на тези консултации ще научите тайната на успеха на най-добрите предприемачи!

6. Бизнес растеж: ние помагаме на Клиентите си да развивате бизнеса си стъпка по стъпка, взимайки под внимание шестте основни бариери за растеж, прилагайки необходимите мерки и подобрения и доказаните успешни техники, необходими за постигането на желания растеж.

7. Изграждане на бизнес, застрахован срещу провали: нашата икономика е и ще продължава да бъде задвижвана от малкия и среден бизнес. В тази връзка се създава една нова класа играчи на пазара. Те имат нужда от изцяло обновени стратегии и оперативни принципи, които ще предизвикат коренна промяна в начина, по който правим бизнес до момента. С наша помощ Клиентите ни си създават детайлен пътеводител за стартиране, финансиране, управление и преди всичко застраховане на малкия и среден бизнес, което неминуемо ги води до неизбежен успех!

8. Предприемачество: ние помагаме на нашите Клиенти да се идентифицират със световните лидери в Предприемачеството; ние им предоставяме необходимите стратегии и ресурси, за да изградят успешни организации, както и съвети, жизнено важни за успеха на всеки бизнес.

9. Управление и оптимизация на финансите: най-честата причина за провал при малките и средни бизнеси е липсата на финансов контрол, което се дължи на игнориране на основите на бизнес финансите и техните ключови фактори. Нашите финансови консултанти помагат на Собствениците, Предприемачите и Мениджърите да преодолеят рецесиите и експанзиите, които са еднакво опасни. Ние даваме практически консултации, насочени към най-важните области: ключови финансови показатели, финансови анализи и бизнес планиране и бюджетиране. Концентрираме се на съществени въпроси като ценообразуване, правилно управление на текущите сметки, справяне със закъснели плащания и натрупани задължения от Клиенти, анализиране на финансовото представяне, управление на данъчните задължения, както и адекватна оценка на малки и средни предприятия.

10. Стратегически продажби и управление на продажбите: ние анализираме най-важните въпроси, които се отнасят до продажбите и тяхното управление и помагат на нашите Клиенти да намерят най-доброто приложение за тяхната конкретна ситуация и какъв ефект ще има то върху развитието и печалбата на компанията. В днешно време успешните професионалисти не могат вече да разчитат на успех, отдаденост и няколко добри контакта. Времето изисква нови стратегии за продажба. Подходът “стратегически продажби” е бил изпробван, прилаган и доказано успешен и дава резултат без значение какво продавате. Ние се стремим да предложим уникален подход, който 100% ще повиши ефективността при воденето преговори, сключването на сложни сделки и то не веднъж, а отново и отново и отново. Ние също така помагаме на Клиентите си да прилагат ефективно управление на продажбите и да изградят иновативна маркетингова политика, която не изисква огромни вложения и е изклщчително ефикасна.

11. Управление и повишаване на задоволеността на Клиентите: ние помагаме на нашите Клиенти да използват великолепни инструменти, с които да отделят своя бизнес от всички останали конкуренти, поставяйки фокуса обратно върху Клиента. Ние даваме на Клиентите си възможност да погледнат бизнеса си през очите на своите Клиенти, да разберат какво наистина искат Клиентите им и да ги предизвикат да купуват все повече и повече, изграждайки дългосрочна връзка между бизнеса и крайните потребители.

12. Ефективно управление на промяната: ние предоставяме непрекъсната подкрепа и ценни съвети, които са от огромна полза за всяка организация, която планира, очаква или вече е предприела генерални промени, водещи до успешно позициониране, повишена конкурентоспособност и до оцеляване при повишеното напрежение, което предизвиква всяка промяна. Промените имат критична нужда от  нов вид лидерство, и ново поведение. Ние помагаме на Клиентите да изработят експертен план за справяне с всяка промяна, която се появи – планирана или не; и помагаме да се предприеме всяко действие от плана, което ще осигури постигането на успех в бизнеса!