about_us2Идeята за АНДРА се ражда през 1989, когато нейната основателка г-жа Анелия Владимирова решава да преустанови дългогодишната си практика като Главен Асистент във Висшия Институт по Архитектура и Строителство (УАСГ) и да се отдаде на истинското си призвание – предприемачеството.

Усещайки безпогрешно нуждите на пазара, г-жа Владимирова основава първата професионална школа за Бизнес Секретарки, Лични Асистенти и Офис Мениджъри в България. Това е и първият облик на АНДРА.

Постепенно различни частни и държавни организации започват да търсят квалифицираните кадри, успешно завършили школата на АНДРА, което поставя началото на услугите, свързани със стратегическия подбор на персонал. През 1990 АНДРА е първата в България компания, която предлага професионален подбор на висококвалифициран персонал, като прилага нестандартен и иновативен за времето си подход.

С развитието на икономиката и на частния бизнес в България, се появява и нуждата от професионални бизнес консултации. АНДРА започва да развива този аспект на бизнеса през 1994 г. и до днес е консултирала по различни въпроси Собствениците и Управляващите Мениджъри на над 320 малки и средни предприятия, като е допринесла за успешното развитие на бизнеса им и повишаването на печалбите многократно.

Г-жа Владимирова, която е водещ Консултант на АНДРА, притежава международен Сертификат за Управленски Консултант, издаден от Инстистута за Международни Консултанти в Лондон, Великобритания през 1998 г. и е член на БАМКО от същата година.

АНДРА винаги работи с водещи бизнес консултанти и експерти в различни области на бизнеса (както от България, така й в световен мащаб), което дава на компанията безспорно предимство и гарантира качественото и ефикасно обслужване за нашите Клиенти.

През 2001, г-жа Владимирова създава дъщерна компания на АНДРА – АНДРА-Д, която предлага професионални услуги в сферата на управлението на инвестиционни проекти, повишаване на възвръщаемостта на инвестициите в тях, мениджмънт на обзавеждането. www.andra-d.co.uk

Г-жа Владимирова има дългогодишен опит в стартирането и развитието на нов бизнес и предоставя безценни консултации в тази област.

НОВО Сега можете да резервирате своята персонална консултация с г-жа Владимирова. За повече информация, можете да се обърнете към нашия офис.