Професионални консултации и съдействие при подбор на квалифициран персонал
Един от oсновните фактори, които превръщат една компания в успешна е Персоналът.

Ние сме утвърдени специалисти в областта на стратегическото управление на персонал и можем да ви консултираме по въпроси, свързани с:

 • Заплати и компенсации;
 • Мотивиране на служителите;
 • Избор и внедряване на различни технологии, свързани с човешките ресурси;
 • Междуличностни отношения в колектива;
 • Управление и супервизия на персонала;
 • Юридически постановки, свързани с персонала;
 • Тренинг;
 • Интеграция и реструктуриране при свиване на бизнеса, покупки и сливания;
 • Организационно развитие и ефективност;
 • Стратегия за подбор на персонал;
 • Развитие и управление на таланти;
 • Планиране.

Ние помагаме на лидери, мениджъри, собственици на бизнес, специалисти в областта на човешките ресурси да създадат и приложат уникални и успешни решения, свързани с различни аспекти в областта на човешките ресурси.